Lesní mysl

 V lese se cítím jako doma, ale také jako v chrámu. Les je pro mne tím nejlepším místem na světě. Baví mě dívat se do korun stromů, poslouchat vítr ve větvích, ale také sklánět zrak k zemi a všímat si mechů     a rostlin a všeho dalšího, co les nabízí.

Když jsem potkala finský koncept Lesní mysli, dlouho jsem neváhala a přihlásila se rovnou                  do nejdelšího - Instruktorského - kurzu.  

Lesní mysl je založena na krátkých mentálních cvičeních, které nám pomáhají zvýšit léčivé účinky lesa na naše těla i duše, vychází z metod mindfulness, koučinku a psychologie. Je založená na nejnovějších poznatcích podložených vědeckými výzkumy. 

Lesní mysl nám pomáhá být tady a teďzbavuje nás stresu a napětí a dovoluje nám zpomalit alespoň na chvíli naše rychlé životní tempo. Během fyzicky nenáročného workshopu mají účastníci prostor prožít les všemi svými smysly, načerpat novou energii, podívat se na věci z jiného úhlu a také sdílet svoje zážitky, objevy a pocity s dalšími účastníky.

Lesní mysl je vhodná pro každého, ve Finsku ji uplatňují například při práci se studenty ale i učiteli, ve firmách pro zaměstnance i podnikatele, v různých pečovatelských oborech, ale i pro přepracované manažery, unavené rodiče či sportovce, pro seniory i celé rodiny...

Lesní mysl využívá krátká jednoduchá cvičení a posiluje dovednosti k udržení životní rovnováhy, přináší relaxaci a odbourává stres, navozuje bytí v přítomnosti, posiluje pocit sebehodnoty, zvyšuje odolnost a imunitu, ukazuje, jak najít v sobě vlastní potenciál a jak i v náročných životních obdobích vidět v životě "to dobré".

Lesní mysl je pro mne krásným spojením práce s lidmi a pobytu v přírodě. Ráda vás provedu lesem          v Českém Švýcarsku či v Lužických horách, protože žiji na pomezí těchto dvou krásných oblastí.  

Během přibližně 2 až 3 hodinové nenáročné procházky lesem načerpají účastníci novou energii, vyčistí si hlavu, naučí se zpomalit, zastavit se a zbavit se pocitu vyčerpanosti. Budeme zapojovat všechny smysly a také pracovat s barvami, vůněmi, zvuky...Po každém cvičení bude účastníkům nabídnut prostor ke sdílení, sebereflexi, podělení se o osobní zážitek.

Proč jít do lesa s instruktorem ? 

  • instruktor LM vás naučí vidět les jinýma očima, pomůže vám všímat si toho, čeho si při běžné procházce nevšimnete
  • má připravenou sadu cvičení, která vám podrobně vysvětlí, pohlídá čas na jejich realizaci a najde pro ně to nejvhodnější místo
  • instruktor vám pomůže být tady a teď a neřešit během pobytu v lese nic jiného
  • instruktor dává prostor pro sdílení zážitků mezi účastníky   
  • instruktor má zná trasu procházky, takže se nemusíte starat o to kam jdete a kudy se dostanete zpět a můžete se plně věnovat svému prožívání lesa

Cena za workshop se stanuje individuálně podle počtu účastníků, trasy apod. 

Lesní mysl můžete také darovat svým blízkým ve formě dárkového poukazu.

A co říkají účastníci: "Kurz Lesní Mysli mne přitahoval od začátku, protože miluji přírodu, obzvlášť tedy les, a vnímám jeho léčivé účinky na všech úrovních svého těla. Kurz pod vedením lektorky byl velmi pěkně připravený, dozvěděli jsme se zajímavé informace a vyzkoušeli několik druhu cvičení hluboké relaxace v lese, trénovali mindfulness, tedy vnímali a všímali si všech krás kolem sebe, těch, co obvykle sami nevidíme. Učili jsme se ukládat si hezké pocity z lesního výletu a na závěr kurzu jsme se učili být vděční... Domu jsem přišla neuvěřitelně zharmonizovaná a nabitá příjemnou energií".

...Tak šla do lesa a stála mezi stromy,

slyšela šepot větru

a tančit  listy.

A mluvila s vrbou,

jilmem a borovicí

a řekla jim, co bylo jí řečeno,

čas za časem.

Potom našla malou mýtinu obklopenou jedlemi

a zastavila se 

a slyšela, co jí stromy řekly.

A seděla tam hodiny, 

nechtěla odejít

 -protože les nic neříkal,

Jen ji dovolil dýchat. " 

Becky Hemsley, Dýchej, zkráceno

© 2017 Aromaterapie Kátma, Varnsdorf
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky